Sự kiện đầu năm Tân Sửu : Đoán Hạn Nhận Quà. Chào mừng thành viên thứ 100.000 của group #tuvivietnam. BQT group tổ chức cuộc thi “Đoán hạn nhận quà” với thể lệ như sau : Mỗi ngày ban tổ chức sẽ đưa ra 01 lá số và yêu cầu đoán hạn vào năm được chỉ định. Người chơi chỉ được đoán một lần trong 1 topic làm kết quả dự đoán. Mỗi lần đoán đúng là được 5 điểm. Tối đa 50 điểm ( 10 lá số sẽ được đưa ra, 1-2 ngày sẽ ra một đề ) Sau…

Chia sẻ.

Nhị thập bát tú

Nhị thập bát tú Nhị thập bát tú là 28 ngôi sao có thực,…

THỦY PHÁP

THỦY PHÁP ( Sưu tầm ) Trong khoa Địa lý, Thủy pháp là quan trọng nhất…

TAM NGUYÊN PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI DƯƠNG TRẠCH TA TỬ PHÁP (HÁN NÔM)

三元风水玄空大卦阳宅些子法                                              文源   周钊正 阳宅风水的看法,些子法最灵验,推论祸福不差毫厘,如果使用些子法,为人修改住宅,即可使人立见平安,求财得财,求子得子,有病治病,有讼治讼,有鬼治鬼,简直使人不可思议。 凡是房子里的山、水、门、路、床、灶、阴、阳等等,都要合得些子法,便必发富出贵,事业兴旺,财源广进,人丁昌盛。假如房子里的‘山’翻了些子,哪就损丁及不生男孩的,因为山管人丁。假如房子里的‘水’翻了些子,哪就会破大财及财利不来,以至经济结据,因为水管财,水好财好。 阳宅的吉凶福祸,只看些子的翻与不翻,绝不以座向卦气的旺衰而定。 玄空大卦挨星法与玄空飞星法不同,挨星法如下: 玄空大卦些子法挨星盘共有512盘 一、第一圈数(罗盘第十层)是八卦各卦原来的卦气数(紫色数字),是未生未变之数。 东南4兑金 南9乾金 西南2巽火 东3离木 5中宫…