Danh mục: Kỳ Môn – Thái Ất – Lục Nhâm

Kỳ Môn – Thái Ất – Lục Nhâm

Kỳ Môn Độn Giáp – Môn Bách

Kỳ Môn Độn Giáp – Môn Bách 1. Kì môn độn giáp bát môn thị hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử…

Dụng Thần trong Kỳ Môn

Dụng Thần trong Kỳ Môn Tại kì môn độn giáp cửu cung cách trung, hữu bát cá cung cách thị hội dụng đáo đích, như…

1 2 3 6