Danh mục: PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG

Bài viết về phong thủy huyền không

HUYỀN KHÔNG PHI TINH (Phần 1)

Huyền không Giải thích về 2 chữ Huyền Không, Thẩm trúc Nhưng (tác giả bộ “Thẩm thị Huyền Không học”) viết: Trong sách Pháp Ngôn của…

TAM NGUYÊN PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI DƯƠNG TRẠCH TA TỬ PHÁP (HÁN NÔM)

三元风水玄空大卦阳宅些子法                                              文源   周钊正 阳宅风水的看法,些子法最灵验,推论祸福不差毫厘,如果使用些子法,为人修改住宅,即可使人立见平安,求财得财,求子得子,有病治病,有讼治讼,有鬼治鬼,简直使人不可思议。 凡是房子里的山、水、门、路、床、灶、阴、阳等等,都要合得些子法,便必发富出贵,事业兴旺,财源广进,人丁昌盛。假如房子里的‘山’翻了些子,哪就损丁及不生男孩的,因为山管人丁。假如房子里的‘水’翻了些子,哪就会破大财及财利不来,以至经济结据,因为水管财,水好财好。 阳宅的吉凶福祸,只看些子的翻与不翻,绝不以座向卦气的旺衰而定。 玄空大卦挨星法与玄空飞星法不同,挨星法如下: 玄空大卦些子法挨星盘共有512盘 一、第一圈数(罗盘第十层)是八卦各卦原来的卦气数(紫色数字),是未生未变之数。 东南4兑金 南9乾金 西南2巽火 东3离木 5中宫 西7坎火 东北8震木 北1坤水 西北6艮水 用上卦之数, 《雷地豫》卦,上卦为震为8数,对宫巽为2数。 二、第二圈数由元运入中,阳运(一三七九运)顺飞,阴运(二四六八运)逆飞挨至各卦所得运数(蓝色数字),是己生己变之数。 如:八运盘 八运,八入中宫逆挨如下: 9兑宫 4乾宫…

KHAI MÔN PHONG THỦY TINH HOA

(Tài liệu của tác giả:Trần Mạnh Linh) Sơ lược các cấp độ của địa lý: Cấp 1: Bát trạch, do ở mức độ thấp nên độ…

HUYỀN KHÔNG PHI TINH

Huyền không Giải thích về 2 chữ Huyền Không, Thẩm trúc Nhưng (tác giả bộ “Thẩm thị Huyền Không học”) viết: Trong sách Pháp Ngôn của…

Các cách sát trong huyền không

THÁI TUẾ Thái Tuế – còn gọi là Tuế tinh, Thái Tuế Địa Bàn, Thanh Long tinh hay Mộc tinh – là một hành tinh lớn…

BÁT TRẠCH – HUYỀN KHÔNG NGŨ HÀNH

A/. HUYỀN KHÔNG BÁT TRẠCH Nói đến Huyền Không Bát Trạch, là phải nói đến bậc Thầy về Phong Thuỷ  là Dương Quân Tùng đời Đường,…

VƯỢNG SƠN – VƯỢNG HƯỚNG

VƯỢNG SƠN – VƯỢNG HƯỚNG       Sau khi đã thiết lập được tinh bàn (hay trạch vận) cho 1 căn nhà thì điều trước tiên là…

THƯỚNG SƠN HÁ THỦY LÀ GÌ?

       THƯỚNG SƠN HÁ THỦY LÀ GÌ?  “Thanh nang Tự” viết:“Long thần trên núi không được xuống nước, Long thần dưới nước không được lên…

THẾ NÀO LÀ TAM BAN XẢO QUÁI ?

THẾ NÀO LÀ TAM BAN XẢO QUÁI ?         Trong những cách cục có thể giúp cho trạch vận của căn nhà được lâu…

1 2