Kỳ Môn thập can khắc ứng quyết – phần 2

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Kỳ Môn thập can khắc ứng quyết

十干克應訣釋譯

天盤六辛加地盤六戊,稱為困龍被傷,吃官司,家產破敗,應當克服自己安守本分,如果輕舉妄動則有禍殃。

天盤六辛加地盤六乙,稱為白虎猖狂,主人亡家業敗,外出遠行必多禍殃,尊者和長者不高興,坐車乘船外出,車船都會毀傷。

天盤六辛加地盤六丙,稱為千合悖火星出現,求雨無雨,求晴天早,必因財產糾紛而打官司。

天盤六辛加地盤六丁,稱為獄神得奇,經商加倍獲利,坐牢的人遇赦獲釋。

天盤六辛加地盤六已,稱為入獄自刑,奴們仆背棄主人,打官司冤枉難申。

天盤六辛加地盤六庚,稱為白虎出力,刀兵相接,主方與容方相互殘殺,如果謙己讓步會稍徽緩和,如果強行進擊,則會血濺衣衫。

天盤六辛加地盤六辛,稱為伏吟天庭,公事失敗,私事成功,吃官司並自招罪名。

天盤六辛加地盤六壬,稱為凶蛇入獄,兩男爭一女,不斷打官司,先動者失理獲罪。

天盤六辛加地盤六癸,稱為天牢華蓋,日月失明,誤入天網,無論千什麼都不順利。

天盤六壬加地盤六戊,稱為小蛇化龍,男人飛黃騰達,女人生孩子。

天盤六壬加地盤六乙,稱為小蛇日奇,女子柔順,男人哀嘆,占孕生男孩前程光明。

天盤六壬加地盤六丙,稱為水蛇入火,遭官災,受刑罰,坐監牢之事絡繹不絕;

天盤六壬加地盤六丁,稱為干合蛇刑,愛書信公文牽連,貴人匆匆而過,男多吉,女多凶。

天盤六壬加地盤六己,稱為凶蛇入墓,大禍將會降臨,應當順勢安守本分,打官司必理曲獲罪。

天盤六壬加地盤六庚,稱太白擒蛇打官司審理公平,立即分清邪正。

天盤六壬加地盤六辛,稱為螣蛇相纏,縱然得到吉門,也不能平安,若有什麼謀劃和打算,會被人欺騙、瞞哄。

天盤六壬加地盤六壬,稱為蛇入地羅,被外人糾纏困繞,內部事務煩瑣,若逢吉門吉星,也許可以免受損害。

天盤六壬加地盤六癸,稱為幼女姦淫,家有醜事外傳,若達吉門凶星,反而會變禍為福,而且福分很盛。

天盤六癸加地盤六戊,稱為天動會合,這是個吉格,有進財和婚煙之喜,有吉人幫助使之成功,若逢凶門迫制,反而會遭官司之禍。

Thiên bàn lục tân gia địa bàn lục mậu, xưng vi khốn long bị thương, cật quan ti, gia sản phá bại, ứng đương khắc phục tự kỷ an thủ bổn phân, như quả khinh cử vọng động tắc hữu họa ương.

Thiên bàn lục tân gia địa bàn lục ất, xưng vi bạch hổ xương cuồng, chủ nhân vong gia nghiệp bại, ngoại xuất viễn hành tất đa họa ương, tôn giả hòa trường giả bất cao hưng, tọa xa thừa thuyền ngoại xuất, xa thuyền đô hội hủy thương.

Thiên bàn lục tân gia địa bàn lục bính, xưng vi thiên hợp bội hỏa tinh xuất hiện, cầu vũ vô vũ, cầu tình thiên tảo, tất nhân tài sản củ phân nhi đả quan ti.

Thiên bàn lục tân gia địa bàn lục đinh, xưng vi ngục thần đắc kì, kinh thương gia bội hoạch lợi, tọa lao địa nhân ngộ xá hoạch thích.

Thiên bàn lục tân gia địa bàn lục dĩ, xưng vi nhập ngục tự hình, nô môn phó bối khí chủ nhân, đả quan ti oan uổng nan thân.

Thiên bàn lục tân gia địa bàn lục canh, xưng vi bạch hổ xuất lực, đao binh tương tiếp, chủ phương dữ dung phương tương hỗ tàn sát, như quả khiêm kỷ nhượng bộ hội sảo huy hoãn hòa, như quả cường hành tiến kích, tắc hội huyết tiên y sam.

Thiên bàn lục tân gia địa bàn lục tân, xưng vi phục ngâm thiên đình, công sự thất bại, tư sự thành công, cật quan ti tịnh tự chiêu tội danh.

Thiên bàn lục tân gia địa bàn lục nhâm, xưng vi hung xà nhập ngục, lưỡng nam tranh nhất nữ, bất đoạn đả quan ti, tiên động giả thất lí hoạch tội.

Thiên bàn lục tân gia địa bàn lục quý, xưng vi thiên lao hoa cái, nhật nguyệt thất minh, ngộ nhập thiên võng, vô luận thiên thập ma đô bất thuận lợi.

Thiên bàn lục nhâm gia địa bàn lục mậu, xưng vi tiểu xà hóa long, nam nhân phi hoàng đằng đạt, nữ nhân sinh hài tử.

Thiên bàn lục nhâm gia địa bàn lục ất, xưng vi tiểu xà nhật kì, nữ tử nhu thuận, nam nhân ai thán, chiêm dựng sinh nam hài tiền trình quang minh.

Thiên bàn lục nhâm gia địa bàn lục bính, xưng vi thủy xà nhập hỏa, tao quan tai, thụ hình phạt, tọa giam lao chi sự lạc dịch bất tuyệt;

Thiên bàn lục nhâm gia địa bàn lục đinh, xưng vi kiền hợp xà hình, ái thư tín công văn khiên liên, quý nhân thông thông nhi quá, nam đa cát, nữ đa hung.

Thiên bàn lục nhâm gia địa bàn lục kỷ, xưng vi hung xà nhập mộ, đại họa tương hội hàng lâm, ứng đương thuận thế an thủ bổn phân, đả quan ti tất lí khúc hoạch tội.

Thiên bàn lục nhâm gia địa bàn lục canh, xưng thái bạch cầm xà đả quan ti thẩm lí công bình, lập tức phân thanh tà chính.

Thiên bàn lục nhâm gia địa bàn lục tân, xưng vi đằng xà tương triền, túng nhiên đắc đáo cát môn, dã bất năng bình an, nhược hữu thập ma mưu hoạch hòa đả toán, hội bị nhân khi phiến, man hống.

Thiên bàn lục nhâm gia địa bàn lục nhâm, xưng vi xà nhập địa la, bị ngoại nhân củ triền khốn nhiễu, nội bộ sự vụ phiền tỏa, nhược phùng cát môn cát tinh, dã hứa khả dĩ miễn thụ tổn hại.

Thiên bàn lục nhâm gia địa bàn lục quý, xưng vi ấu nữ gian dâm, gia hữu xú sự ngoại truyện, nhược đạt cát môn hung tinh, phản nhi hội biến họa vi phúc, nhi thả phúc phân ngận thịnh.

Thiên bàn lục quý gia địa bàn lục mậu, xưng vi thiên động hội hợp, giá thị cá cát cách, hữu tiến tài hòa hôn yên chi hỉ, hữu cát nhân bang trợ sử chi thành công, nhược phùng hung môn bách chế, phản nhi hội tao quan ti chi họa.

Chia sẻ.

Bình luận