Kỳ Môn thập can khắc ứng quyết – phần 3

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Kỳ Môn thập can khắc ứng quyết

十干克應訣釋譯

天盤六癸加地盤六乙,稱為華蓋逢星,貴人可以得到祿位,老百姓平安無事。

天盤六癸加地盤六丙,和為華蓋悖師,無論貴賤逢之,只要是命運好的人都會有喜事臨門。

天盤六癸加地盤六丁,稱為螣蛇天矯,有書信公文引起的官司,若遭火災無法逃避。

天盤六癸加地盤六己,稱為華蓋地戶,無論男女占之,都會音信阻隔,只有躲災避難才吉利。

天盤六庚加地盤六庚,稱為太白人網,以強力爭訟,可以平息糾紛。

天盤六庚加地盤六辛,稱為網蓋天牢,無論訴訟占病,結果都是死亡、獲罪難逃。

天盤六癸加地盤六壬,稱為復見螣蛇,無論女嫁男娶,都會喪偶再婚,出嫁大晚則無子,並且會早死。

天盤六癸加地盤六癸,稱為天網四張,外出遠行夥伴走失,無論患病或吃官司都會受到傷害。

Thiên bàn lục quý gia địa bàn lục ất, xưng vi hoa cái phùng tinh, quý nhân khả dĩ đắc đáo lộc vị, lão bách tính bình an vô sự.

Thiên bàn lục quý gia địa bàn lục bính, hòa vi hoa cái bội sư, vô luận quý tiện phùng chi, chích yếu thị mệnh vận hảo địa nhân đô hội hữu hỉ sự lâm môn.

Thiên bàn lục quý gia địa bàn lục đinh, xưng vi đằng xà thiên kiểu, hữu thư tín công văn dẫn khởi địa quan ti, nhược tao hỏa tai vô pháp đào tị.

Thiên bàn lục quý gia địa bàn lục kỷ, xưng vi hoa cái địa hộ, vô luận nam nữ chiêm chi, đô hội âm tín trở cách, chích hữu đóa tai tị nan tài cát lợi.

Thiên bàn lục canh gia địa bàn lục canh, xưng vi thái bạch nhân võng, dĩ cường lực tranh tụng, khả dĩ bình tức củ phân.

Thiên bàn lục canh gia địa bàn lục tân, xưng vi võng cái thiên lao, vô luận tố tụng chiêm bệnh, kết quả đô thị tử vong, hoạch tội nan đào.

Thiên bàn lục quý gia địa bàn lục nhâm, xưng vi phục kiến đằng xà, vô luận nữ giá nam thú, đô hội tang ngẫu tái hôn, xuất giá đại vãn tắc vô tử, tịnh thả hội tảo tử.

Thiên bàn lục quý gia địa bàn lục quý, xưng vi thiên võng tứ trương, ngoại xuất viễn hành khỏa bạn tẩu thất, vô luận hoạn bệnh hoặc cật quan ti đô hội thụ đáo thương hại.

Chia sẻ.

Bình luận