Tọa sơn cửu tinh

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hệ thống cửu tinh tọa sơn là: Tham lang – Cự Môn –  Lộc Tồn – Văn Khúc – Liêm Trinh – Vũ Khúc – Phá Quân – Phụ Bật. Thiên văn học gọi là chòm sao bắc đẩu hoặc hiện đại gọi là chòm đại hùng tinh. 9 sao này theo thứ tự đọc nhanh là: THAM, CỰ, LỘC, VĂN, LIÊM, VŨ, PHÁ, PHỤ BẬT.

Có 4 sao tốt và 4 sao xấu. Trong 24 sơn theo nguyên tắc: ở phương vị có sao tốt đóng thì đó là phương vị tốt, và ngược lại phương vị có sao xấu đóng là phương vị xấu.

Đây cũng là pháp thức tiểu du niên biến quái dùng để nạp sa cho mộ huyệt.

Dùng các sơn tam cát, lục tú để thu sa và sử dụng 12 cát sơn (Càn, Ly, Khôn, Giáp, Nhâm, Ất, Khảm, Quý, Dần, Tuất, Thân, Thìn) để lựa chọn tranh âm, tranh dương để theo sơn mà định hướng, theo nguyên tắc Sơn dương – hướng dương, Sơn âm – hướng âm.

Thứ tự biến quẻ từ trên xuống dưới:

– Bước 1: biến hào trên;

– Bước 2: biến hào giữa;

– Bước 3: biến hào dưới;

– Bước 4: biến hào giữa;

– Bước 5: biến hào trên;

– Bước 6: biến hào giữa;

– Bước 7: biến hào dưới;

– Bước 8: biến hào giữa;

Ví dụ: quẻ Khôn.

– Biến 1 lần hào thượng được quẻ Cấn;

– Biến hào 2 ra Tốn;

– Lần 3 hào 3 ra Càn;

– Lần 4 lại ra Ly;

– Lần 5 ra Chấn;

– Lần 6 ra Đoài;

– Lần 7 ra Khảm;

– Lần 8 lại về Khôn;

Nạp giáp cho bát quái:

– KHÔN, ẤT (Khôn)

– CẤN, BÍNH (Cấn)

– TỐN, TÂN (Tốn)

– CÀN, GIÁP (Càn)

– NHÂM, DẦN, NGỌ, TUẤT (Ly)

– CANH, HỢI, MÃO, MÙI (Chấn)

– ĐINH, TỊ, DẬU, SỬU (Đoài)

– QUÝ, THÂN, TÍ, THÌN (Khảm)

– Biến lần 1 ra Tham lang. Nghĩa là Tham lang sẽ đóng ở Sơn vị Cấn và Bính.

– Biến lần 2 ra Cự môn. Vậy Cự Môn sẽ đóng ở Tốn, Tân.

– Biến lần 3 ra Lộc Tồn. Vậy Lộc tồn sẽ đóng ở Càn, Giáp.

– Biến lần 4 ra Văn Khúc. Vậy Văn Khúc sẽ ở Nhâm, Dần, Ngọ, Tuất.

…. Cuối cùng Phụ Bật sẽ đóng ở Khôn và Ất.

Ví dụ: toạ Nam thì lần đầu biến sẽ là Chấn. Vậy Canh, Hợi, Mão, Mùi sẽ có sao Tham lang. Và ĐINH, TỊ, DẬU, SỬU, sẽ là CỰ MÔN.

Sau khi an sao xong chỉ lấy sao ở hướng kiến trúc để đoán.

– Tham lang chủ thông minh sinh con hiếu thuận là sao tốt Thuộc Mộc.

– Cự Môn thuộc thổ Thiên Y… chủ trung hậu trường thọ gần quan quý.

 

ST

Chia sẻ.

Bình luận